Trusting Social công bố hợp tác chiến lược với Masan Group

Hôm nay, Công ty Trusting Social đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên của Series C với khoản đầu tư 65 triệu USD từ Công ty TNHH The Sherpa (“Sherpa”), một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan”).