Vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động công đoàn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đông dương cộng sản Đảng, ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội đã tiến hành Đại hội Tổng công hội đỏ Bắc kỳ (tiền thân của Công đoàn Việt Nam).

Đại hội đã bầu ra BCH TW do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – UV BCH TW lâm thời của Đông dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Đại hội đã thông qua chính cương, Điều lệ, quyết định ra Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan ngôn luận và nghiên cứu lý luận của Công hội đỏ. Ngay sau khi ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công hội đỏ trong cao trào 1930-1931 đã có cơ sở mạnh mẽ khắp trong nước và đi đầu trong các cuộc bãi công mở đường cho việc thành lập Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tháng 8-1930, thay mặt Đông phương Bộ của Quốc tế cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chỉ định Công hội đỏ Việt Nam cử đại biểu đi dự Đại hội Công hội đỏ quốc tế lần thứ VI ở Mát-xcơ-va. Khi ấy thông qua Công hội đỏ, đồng chí Trần Phú đã đi khảo sát phong trào công nhân Nam Định, Hải phòng, Hòn Gai & để viết bản Luận cương chính trị lịch sử. Được cử làm trưởng ban Công vận trung ương, ngày 20-1-1931 tại Sài Gòn, đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã triệu tập Hội nghị công nhân Đông Dương lần thứ I vạch ra phương hướng tổ chức và đấu tranh cho phong trào công nhân và công đoàn. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939) hưởng ứng phong trào Đông Dương đại hội và đòi tự do cơm áo hoà bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương hàng ngàn cuộc bãi công của nửa triệu công nhân tham gia đã nổ ra liên tiếp ở các thành phố lớn trong cả nước. Đầu năm 1937 công nhân đấu tranh sôi sục đòi quyền tự do lập nghiệp đoàn ở Hà Nội, Sài Gòn, Vinh & Mặc dù bọn phản động thuộc địa ngăn cản, nhiều nghiệp đoàn vẫn được thành lập và tự do hoạt động, báo chí vẫn tự do xuất bản và công khai tuyên truyền Chủ nghĩa Mác- Lênin.

Chưa giành được toàn bộ quyền tự do nghiệp đoàn, công nhân Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội lập các Hội ái hữu ở khắp nơi. Tháng 9-1939, Đại chiến Thế giới lần thứ II bùng nổ, các tổ chức của công nhân và công bộ công đoàn phải rút vào bí mật. Trong thời kỳ vận động Cách mạng tháng Tám (1939-1945), Hội công nhân cứu quốc – một lực lượng quan trọng của Mặt trận Việt Minh được thành lập nhất là ở Bắc và Trung Bộ. Hội công nhân cứu quốc vừa bí mật đấu tranh đòi quyền lợi hằng ngày, vừa tổ chức các đội võ trang làm nòng cốt cho cuộc nổi dậy ở đô thị.

Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân lao động Việt Nam từ chỗ là dân nô lệ mất nước đã đứng lên làm chủ đất nước, chủ xí nghiệp. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà- nhà nước do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Để thực sự thống nhất về tổ chức công đoàn, Hội nghị cán bộ công nhân cứu quốc họp ngày 20-5-1946 quyết định đổi Hội công nhân cứu quốc thành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ngày 20-7-1946, tại thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chính thức tuyên bố thành lập đánh dấu bước ngoặt của phong trào công đoàn Việt Nam với một tổ chức thống nhất và ổn định thật sự trong cả nước.

Đã 92 năm trôi qua kể từ sự kiện ngày 28/7/1929 lịch sử ấy, Liên đoàn lao động Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong mọi sự kiện to lớn của dân tộc như 9 năm kháng chiến chống Pháp, 20 năm chống Mỹ và đặc biệt là việc tập trung sức mạnh nhân dân xây dựng đất nước sau hòa bình đổi mới.

Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng hòa vào dòng chảy đó của lịch sử không ngừng lớn mạnh và phát triển. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, công đoàn Vietcombank đã tập hợp và phát huy cao độ sức mạnh của công đoàn viên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với niềm tự hào sâu sắc về công đoàn Vietcombank trẻ trung, giàu nhiệt huyết cống hiến, chị Nguyễn Thị Thu Thảo – Tổ trưởng Công đoàn PGD Nguỵ Như Kon Tum- NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch đã có một bài tổng kết sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động công đoàn tại Vietcombank. Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn bài viết này.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động công đoàn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Công đoàn Việt Nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân và toàn thể người lao động. Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng Cộng sản thể hiện ở vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động công đoàn, mặt khác thể hiện trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và tham gia xây dựng Đảng.

Vai trò lãnh đạo của Đảng với Công đoàn, trước hết thể hiện ở sự lãnh đạo thực hiện đúng đường lối của Đảng

Để thực hiện đường lối đó, các cấp công đoàn cần đưa ra chương trình hoạt động, phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua việc phân công những cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tín nhiệm và có kinh nghiệm hoạt động trong phong trào công nhân và công đoàn tham gia trực tiếp vào các cấp lãnh đạo trong tổ chức công đoàn. Các cấp uỷ Đảng nêu những vấn đề cơ bản có liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân để công đoàn nghiên cứu, bàn bạc và tập trung thực hiện. Đồng thời các cấp uỷ Đảng theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các cấp công đoàn phát huy mặt tốt, việc tốt, uốn nắn, khắc phục những lệch lạc, yếu kém trong hoạt động của công đoàn. Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất và bản lĩnh được quần chúng công nhân, viên chức, lao động tín nhiệm. Cán bộ công đoàn có trọng trách đối với việc thực hiện chủ trương xây dựng giai cấp công nhân của Đảng. Các cấp uỷ Đảng cần quan tâm lãnh đạo việc đào tạo, sử dụng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn. Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cho thấy cán bộ công đoàn cần phải được lựa chọn từ những người hoạt động tích cực trong các phong trào thuộc các tổ chức đoàn thể quần chúng, có năng lực và uy tín đối với quần chúng. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thông qua vai trò gương mẫu của đảng viên. Các cấp uỷ Đảng cần đề ra các biện pháp để làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng viên định kỳ thực hiện báo cáo với chi bộ Đảng về việc thực hiện Điều lệ Đảng, cấp uỷ Đảng phân công cấp uỷ viên và đảng viên hăng hái đảm nhận và gương mẫu làm tốt công tác công đoàn. Các cấp uỷ Đảng cần đổi mới phương thức lãnh đạo công đoàn, tạo bầu không khí dân chủ và tin cậy của công nhân, viên chức, lao động với Đảng.

Tại Vietcombank, sự lãnh đạo của Đảng là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động của các cấp công đoàn và là nhân tố nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Ngày 21/01/2021, tại Hà Nội, Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 7 và sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị đã nghe ông Ngô Đức Bình – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động Công đoàn Vietcombank, kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Hội nghị lần thứ 7 và sơ kết hoạt động Công đoàn Vietcombank giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Vietcombank đã bám sát Nghị quyết đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ V và các chủ trương, định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh của Vietcombank để chủ động triển khai đến các Công đoàn cơ sở một cách phù hợp, hiệu quả. Công đoàn các cấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đoàn viên và người lao động; thường xuyên tham gia ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn Vietcombank và các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và của hệ thống Vietcombank, từ đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Công tác an sinh xã hội cũng được Công đoàn các cấp triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả nổi bật với kinh phí an sinh xã hội 118.316 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hộ nghèo…

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã phát biểu tiếp thu các chỉ đạo của Công đoàn NHVN để triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2021. Đồng thời cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền đến người lao động về những chỉ đạo, định hướng, kế hoạch kinh doanh của Vietcombank năm 2021, bám sát lộ trình chuyển đổi số của Vietcombank để triển khai hiệu quả; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cả hoạt động ngân hàng và cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán sắp tới; Tích cực chung tay cùng cộng đồng chăm lo Tết cho người nghèo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa…

Tại các Đảng bộ cơ sở, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu xát, kịp thời của Đảng ủy cơ sở đã góp phần thúc đẩy phong trào Công đoàn luôn diễn ra sôi nổi, lan tỏa khí thế hăng hái, thúc đẩy ý chí quyết tâm của người lao động hoàn các kế hoạch kinh doanh được giao.  

Ngày 15/03/2021, tại trụ sở 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) đã trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021.

Hội nghị đại biểu Người lao động Vietcombank năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Chi nhánh chia sẻ: đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành, toàn hệ thống Vietcombank trong năm qua, Vietcombank Sở giao dịch tự hào là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh với những con số tăng trưởng ấn tượng: là đơn vị đầu tiên năm thứ 6 liên tiếp đạt danh hiệu Chi nhánh đặc biệt xuất sắc và đạt danh hiệu Chi nhánh tiêu biểu về hiệu quả kinh doanh năm 2020 với tổng tài sản sinh lời lần đầu tiên chính thức vượt mốc 5 tỷ USD, huy động vốn đạt trên 92.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 33.500 tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành và hệ thống Vietcombank.

Có được thành tích trên là kết quả của sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Sở giao dịch. Hội nghị là dịp để ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân vào kết quả chung; đánh giá những kết quả đạt được cũng như định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2021, đồng thời là cơ hội để toàn thể các cán bộ nhân viên, người lao động phát huy quyền dân chủ của người lao động, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo, trí tuệ của tập thể và cá nhân để đưa Sở giao dịch gặt hái những thành công mới.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hương Giang – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Sở giao dịch đã trình bày Báo cáo việc thực hiện chính sách đối với người lao động và kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại chi nhánh. Nhờ những kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh, Sở giao dịch tiếp tục có được quỹ lương lớn, đảm bảo cho các cán bộ có thu nhập cao và ổn định. Bên cạnh đó, người lao động luôn được chăm lo chu đáo, được tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm công tác và cống hiến. Đồng thời, công tác an sinh xã hội đã được Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Sở giao dịch quan tâm thực hiện, thể hiện trách nhiệm của một ngân hàng vì cộng đồng.

Để hoạt động công đoàn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và đảm bảo hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động cụ thể:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa tổ chức công đoàn với các tổ chức chính trị, các đoàn thể; giới thiệu và bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng.

Hai là: Động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề ra nội dung giáo dục, mang lại tính hiệu quả thiết thực,

Ba là: Công đoàn cơ sở cần làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, đồng thời phát hiện những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để phản ánh với Đảng để giúp đỡ hoặc có biện pháp giáo dục. Tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn đề cao trách nhiệm trước Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn

Bốn là: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn phù hợp với yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Cán bộ công đoàn trước hết phải là người hoạt động xã hội, kiên định lập trường đúng đắn của giai cấp công nhân, am hiểu về luật pháp, có khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại, khả năng tuyên truyền, vận động tổ chức, có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Chú trọng bồi dưỡng những cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Năm là: Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, công đoàn tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đảng đề ra. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Có thể thấy sự lãnh đạo của Đảng mang tính toàn diện, sâu rộng trên tất cả các mặt hoạt động cũng như trong các phong trào đoàn thể. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với việc chú trọng, đổi mới công tác xây dựng Đảng trong những năm vừa qua đã góp phần giúp Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch luôn đạt được những thành quả vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, 6 năm liên tục Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch được trao tặng danh hiệu “Chi nhánh đặc biệt Xuất sắc”, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch đạt thành tích “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nghĩ về vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng, trong tôi luôn ngân nga mãi câu hát quen thuộc:

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng

Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo

Bài trướcRa mắt tập thơ “Phút Bù Giờ” của Minh Đan
Bài tiếp theoTư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những bài học quý báu cho hôm nay